Başarı

Atatürk'ün Liderlik Sırları

Ağustos 14, 2010

Atatürk, benimsediği ve inandığı hedeflerini hayata geçirmek için üç temel kaynağı çok başarılı bir biçimde yönetmiş ve yönlendirmiştir:
1. İnsan
Liderin hedefine ulaşabilmesi için insan en önemli kaynaklardan biridir. Bu nedenle liderler insanları sevmeli ve tanımalıdır.
İnsan Sarrafı Olma (25)
İnsana Değer Verme (26)
İnsan kaynağını etkin bir biçimde yönetebilmek için; insanı dört farklı rolde ele almak gerekir:
• Liderin kendisi
• Liderin ekibinde yer alanlar
• Liderin ortamı
• Liderin hedefine ulaşmasını engelleyenler

Liderin kendisi
Liderler kişisel özellikleri nedeniyle sıradışı insanlardır. Bu nedenle kendilerini iyi tanımalı ve kendilerine uygun davranışlar sergilemelidir. Pek çok liderin ve Atatürk’ün ortak kişilik özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
Sıradışı Olma (43)
Vizyon Sahibi Olma (47)
Kendini Bilme (6)
Kendine Güvenme (19)
Cesur Olma (7)
Yaptığı İşe İnanma (27)
Prensip Sahibi Olma (40)
Mükemmeliyetçi Olma (33)
Gerçekçi Olma (16)
Hesap Adamı Olma (22)
Açık Olma (1)
Fedakar Olma (15)
Güvenilir Olma (18)
Dayanıklı Olma (9)
Müteşebbis Olma (35)
Sorumluluk Alma Alışkanlığı (44)
Göreve Talip Olma (17)
İnisiyatif Kullanma (24)
Karar Verme Yeteneği (30)
Soyut Düşünebilme Yeteneği (11)
Strateji Bilincine Sahip Olma (45)
Esnek Olabilme (13)
Konuşma ve Yazma Yeteneği (31)
Espri Sahibi Olma (14)
Liderin ekibinde yer alanlar
Liderler, hedefine ulaşmak için destek alacağı kişileri iyi seçmeli, tanımalı ve yönlendirmelidir. Ekibi; liderin bulunduğu konuma ya da hedefine göre, asker, taraftar, çalışan, dost, danışman, çözüm ortağı, müşteri gibi pek çok tanımla ifade etmek olanaklıdır.
Örgütleme Yeteneği (39)
Yönetme Yeteneği (48)
Adam Yetiştirme (2)
Liyakat Aşığı Olma (32)
Müsamahalı Olma (34)
Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı (10)
Emrivakiye İzin Vermeme (12)

Liderin ortamı
Her lider bir ortamda yer alır. Ortamın hedefler doğrultusunda hazırlanması sonuçları başarıya götüren önemli bir boyuttur. Ortamı kamuoyu ya da sektör olarak tanımlayabiliriz.
Öncü Olma (38)
Mütevazi Olma (36)
Kamuoyu Oluşturma Yeteneği (28)
Çevre Bilincine Sahip Olma (8)

Liderin hedefine ulaşmasını engelleyenler

Lider hedefine koşarken, bu koşuya katılmayan ya da onu engellemeye çalışanlar olacaktır. Liderin amacı engelleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Engeli; hedefi onaylamayanlar, çıkarları uyuşmayanlar, düşman, rakip, muhalefet gibi tanımlamalarla ifade edebiliriz.
İkna Etme Yeteneği (23)
Problem Çözücü Olma (41)
Hedefe Yönelik Kararlı Olma (21)
2. Bilgi
Liderler, hedefine ulaşabilmek için gerekli bilgiye sahip olmalı, bu bilgileri doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle paylaşarak ve kullanarak çalışmalara yön vermelidir.
Öğrenme Azmine Sahip Olma (37)
Bilgi ve Tecrube Sahibi Olma (3)
Bilgi Toplama Yeteneği (4)
Hazırlıklı Olma (20)
Bilgilendirme Alışkanlığı (5)
Olacakları Tahmin Edebilme (46)
3. Zaman
Zaman, lider için çok önemlidir. Bu nedenle liderler zamana duyarlı olmalı ve zamanı iyi yönetmelidir.
Zaman Mevhumuna Sahip Olma (49)
Programlı Olma (42)
Zamanlama Yeteneği (50)
Çabuk Karar Verebilme Yeteneği (29)

Kuşkusuz Atatürk’ü 50 özellikle sınırlamak haksızlık olur. Yazar, elinden geldiğince makul ve okunabilir sayfa sayısındaki kitabında, Atatürk’ün en önemli bulduğu özelliklerini özetlemiş. Kitabın kaynakça bölümünde Atatürk hakkında yazılan kitapların derli toplu bir listesi var. Dileyen okuyucu bu referanslara erişerek Atatürk hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilir.
Yazımı bitirmeden önce, kitabın bende iz bırakan bir paragrafını sizinle paylaşmak istiyorum.
“Plan, hedefe ulaşmak için bir yol haritasıdır. Planı yaparken, hedeften geriye doğru gelin. Planlamayı başaramazsanız, başarısızlığı planlarsınız.”

You Might Also Like