Başarı

Girişimciliğin Yeni Tanımları !

Eylül 5, 2009

“Eski kuralları çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri” (Apple Computer)

“Fayda ve prestij odaklı tüm eylemlerin kesiştiği nokta” (Microsoft)

“Küresel politik sistemin beslediği yeni nesil paradigma” (Demokrat Parti ve Obama)

“Rakiplerini tehdit eden, tedarikçileri hizaya getiren model güç” (Wal-Mart)

“Bireyle yetinmeyen, siyaseti kamu yararı aksiyona yönlendiren beceri” (Pfizer)

“Geçmişi gelecekle birleştiren ve ‘şimdi’yi yaratan yetenek” (Google)

“Çalışan bireyi potansiyel CEO gibi yetiştiren anlayış” (Lucent Technologies)

“Tüketimi fırsat eksenli hale getiren öngörü” (Harvard Business School)

“Fikir üreten sıradışı yöntemleri takdis eden anlayış” (IKEA)

“Tüketicinin gerçek beklentisini anlayan, bu süreci evrimleştirmeye odaklanmış faaliyet” (Home Depot)

“Değişik fikirleri teşvik eden, yeniliği kalite merkezine konumlandıran görüş” (Toyota)

“Kurum içinde olumlu ‘en’leri yaratan gaye! ‘En iyi’, en yararlı’, ‘en kârlı’, ‘en değerli’, ‘en büyük’ gibi” (Sony)

“Demografik eğilimlere değil, yaşam tarzına yön veren beceri” (Benetton)

“Toplumsal eğilimleri kolaylaştıran yetenek” (Amazon)

“Şirketlerin yeniden yapılandırılmasını sağlayan irade” (Samsung)

“Tüketiciyi yalın ihtiyaca değil, yaratılan ihtiyaca yönlendiren beceri” (Harley-Davidson)

“Teknolojik gelişim yollarını önceden kestirip pozisyon almayı sağlayan kararlılık” (Apple Computer)

“Tüketicinin bilinçaltını analiz eden ve onu çözen ruhani anlayış” (P&G)

You Might Also Like