Başarı

Hedef !

Eylül 2, 2009

hedef

Hayatımı kendim planlamazsam bunu birileri ancak kendi menfaatleri
doğrultusunda yapacaktır. Hayatta başarılı olmak için sahip olmanız
gereken ilk şey nedir? Çalışkan olmak mı, bilgili olmak mı? Hayır,
doğru cevap “Bir amaca sahip olmaktır”.

Aradığını bilmeyen bulduğunu da anlayamaz denir. Gerçektende bu
hayatta ne aradığınızı bilmezseniz bulduğunuzu nasıl anlayacaksınız?
Hedefinizi on ikiden vurabilmek için önce bir hedefinizin olması
gerekir.

Bir Üniversitenin mezunları arasında yapılan bir araştırma; (Yale
Üniversitesi)Buna göre mezunlarla yapılan görüşmede onlardan açık ve
belirli amaçlara sahiplerse bunlara nasıl ulaşacaklarına ilişkin
planlarını yazmaları istenmiştir. Mezunların sadece %3’ünün böyle
yazılı amaçlara sahip olduğu görülmüştür. Yirmi yıl sonra 1973’te
araştırmacılar 1953’te görüşme yaptıkları kişilere tekrar gitmişler,
diğer konular bir tarafa daha önce yazılı amaçlara sahip olan %3’lük
kesimini finansal açıdan ; geri kalan %97’nin toplamından daha iyi
durumda olduklarını görmüşlerdir. Bu sadece kişilerin finansal
gelişmelerini göstermektedir. Araştırmacılar ölçümü zor olan;
mutluluk, neşeli olma gibi subjektif durumlarda da %3′lü’ kesimin çok
daha iyi olduklarını belirlemişlerdir. Bu durum, amaçlarını
belirlemenin gücünü göstermektedir.

Gelecekte şimdiki yüzünüzü hatırlamak için fotoğraf
çektiriyorsunuz. Ya şimdiki hayallerinizin fotoğrafını çektirmeye ne
dersiniz? Bunu yolu hayallerinizi yazmaktır. Hatta eliniz uyuşuncaya
kadar kalemi kaldırmadan ve yoğun bir şekilde yazmak daha güzeldir. –
Araba almaktaki asıl amaç ulaşım olsaydı pahalı arabaları kim alırdı
ki. Bir anne “Onları seyredecek birileri olmasaydı kaç kişi Mercedes’e
binerdi ki?” diye soruyordu.

Aynı anda hem ders çalışmanız gerekebilir (yapılması gereken) hem
de sinemaya gitmek isteyebilirsiniz (yapılmak istenen). Başarı
fedakarlık gerektirir. Yarınlar rahatlarına kıyanların, yapmak
istediklerine sınırlar koyabilenlerin olmaktadır.

V.Koç “O kadar çok çalıştım ki; çalışmaktan vakit bulamadım”.

İnsan “Başarı canın ne istiyor ise onu yapmaktır” diye inanırsa
zevklerinin esiri olur. beşeri zevkler deniz suyuna benzetilir.
İçtikçe susar susadıkça içersiniz. “Başarı insanın kendisini
birşeylere adamasıdır” diye inanan kişi de yanlışlar yapar. Amacının
gölgesinde, sıkıcı bir hayat yaşar. Başarılı olsa da muhtemelen
sıradan bir insana özenir. Hayatını bir hazineyi aramaya adarken,
elindeki hayat adlı hazineyi boşa harcar. Önemli olan nokta dengedir.
Dengeyi bulmak için ölçülü olmalıyız.

Unutmayın ki eğer Kızılay’a genel müdür olmak istiyorsanız
yardımsever, politikacı olmak istiyorsanız sabırlı, hukukçu olmak
istiyorsanız adil ve dürüst, işadamı olmak istiyorsanız zeki ve
gerçekçi, yazar olmak istiyorsanız duyarlı olmanız gerekiyor.

Eski Sovyet sporcuların, olimpiyatlardan tüm madalyaları
toplamasının en önemli nedeni, batılı sporcuların “Kendileri için”
sovyet sporcuların ise “Komünizm için” mücadele etmeleriydi.

Tarık bin Ziyad Endülüs (İspanya) devletine çıkınca geldikleri
gemileri geri dönüş ihtimalini ortadan kaldırmak için yakmasaydı,
İspanya fethedilebilir miydi? Belki. Ancak başka olasılığın, seçeneğin
olmaması, beyinde inanılmaz bir güç potansiyeli uyandırır

You Might Also Like