Sosyal Medya Pazarlama

IPSOS MORI Avrupa sosyo-ekonomik araştırma sonuçları

Ağustos 20, 2009

ipsos-mori

1. Cinsiyet
Kadınlar …Doğrudan Satış Büyümesinin Ardındaki Güç !

Ipsos MORI tarafından doğrudan satış konusunda yapılan son araştırma sonuçları aşağıdaki verileri ortaya koymaktadır:

 • Doğrudan Satış sektöründe faaliyet gösterenlerin % 83’ünü kadınlar oluşturmaktadır.
 • Sektörde faaliyet gösterenler doğrudan satışın kendilerine sunduğu kazanç fırsatından ve profesyonel yeteneklerini geliştirme fırsatından memnunluk duymaktadırlar.


2. Doğrudan Satışcıların Yaşı
Yaşlanmak, doğrudan satışta başarılı olma yolunda bir engel değil !

Son Ipsos MORI Avrupa Doğrudan Satış Araştırması, doğrudan satışın her yaş grubundaki insanlara kazanç fırsatı sunmakta olduğunu ortaya koymaktadır :

 • Satış gücünün % 43’ünü oluşturan kişiler 35 ile 49 yaş grubu arasında olup, % 20’si ise 50 yaş üstündedir.;
 • Doğrudan satışcıların ortalama yaşının Avrupa İş Gücü Piyasası ortalama yaşından belirgin bir şekilde yüksek olduğu belirlenmiştir.
 • Doğrudan satışta sunulan kazanç fırsatlarındaki esneklik, daha yaşlı kişilerin iş gücü piyasasına geri dönmesini teşvik etmektedir

3. Kadınlara Özel Girişimcilik
Avrupa da Girişimcilik varlığını sürdürmekte…
Özellikle doğrudan satışcı kadınlar arasında !

 • Avrupada şu anda sadece %30 oranında girişimci sayılabilirken bunlardan sadece %8,6’sı serbest girişimci olarak çalışmaktadır. Doğrudan Satış konusunda Ipsos MORI’nin yaptığı araştırma sonuçlarına göre doğrudan satışda faaliyet gösteren %83 oranındaki kadınların büyük çoğunluğu serbest girişimcidir.
 • Doğrudan satışın Avrupa Sosyal İstihdam politikasında güçlü katkıları gözlemlenmiştir.

4. Esneklik
Çalışma ortamında esneklik ve tercih fırsatı…
Doğrudan satış bu fırsatları kesinlike sunmaktadır.

 • Doğrudan satış; zaman, lokasyon ve taahhüt konularında tamamen esnek çalışma fırsatları sunmaktadır.
 • Doğrudan satış evden yürütülebilir ve özel çalışma ortamına ihtiyaç duymamaktadır. Bu işe sıfırdan başlanabilir ve profesyonel satış bilgi ve becerileri için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Doğrudan satışcı olmak için birden fazla neden vardır. Bu sektörde faaliyet gösteren doğrudan satışcıların % 49’u kazanç fırsatı nedeniyle bu sektöre ilgi duyduğunu ve satmakta oldukları ürünleri beğendiklerini ve bu işi yaparken büyük heyecan duyduklarını ifade etmişlerdir.
 • Sektörde faaliyet gösteren doğrudan satışcıların % 26’sı ise doğrudan satışın sunduğu bağımsızlık ve esnekliğin yanısıra hiçbir baskı duymadan kendi işini kurma fırsatından etkilendiklerini açıklamışlardır.

5. Düşük risk alarak kazanç fırsatı – Memnuniyet
Doğrudan Satış… herkez için iş fırsatı

 • Son Ipsos MORI araştırması doğrudan satışcıların %80’ninin doğrudan satış aktivitelerinden son derece memnun olduklarını ortaya koymaktadır.
 • Doğrudan satış herkeze, erkeklere, kadınlara, çiftlere, annelere, öğrencilere, her yaş grubuna ve her seviyeden tecrübeye sahip sosyal gruplara eşit iş fırsatı sunmaktadır
 • Ipsos MORI tarafından yapılan araştırmaya katılan doğrudan satışcıların %18’i yüksek öğrenime sahip, %28’i ise üniversite mezunudur. Bu sektör iş gücü piyasasının farklı kesimlerinin dikkatini çekmeye devam etmektedir.
 • Doğrudan satışa başlamak için çok küçük bir yatırıma ihtiyaç vardır. Bu nedenle Avrupa da gittikçe artan sayıda kişi doğrudan satışa ilgi göstermektedir.

6. Gelir alternatifleri – Doğrudan satış yaşam döngüsünün her anında yardımcı olmaktadır
Doğrudan Satış… Yaşam döngüsünün her anında kazanç fırsatı sunmaktadır

 • Doğrudan satış yaşam döngüsü içinde yarı-zamanlı gelir getiren bir işin geliştirilerek tam zamanlı başarılı bir işe dönüşmesi için fırsat

sunmaktadır.

 • Doğrudan satış, tam zamanlı işe alternatif olarak yeni çalışma fırsatları sunmaktadır.
 • Doğrudan satışcıların %25’i daha önce işsiz olan kişilerden oluşmaktadır.
 • Doğrudan satış şirketleri, sektörde faaliyet gösteren kişilere sürekli eğitim sağlayarak onların eğitimlerini, yetenek ve becerilerini geliştirme

şansı vermekte ve işlerini daha iyi yönetmelerinie yardımcı olmaktadır.

7. Bağımsızlık – refah devletinde daha az baskı
Doğrudan satış girişimcilik kültürünü desteklemektedir… refah devletinde ise baskıyı azaltmaktadır.

 • Doğrudan satış insanları bağımsız ve kendilerine güvenen girişimciler olmaları konusunda yüreklendirmektedir.
 • %83 oranında kadın katılımcı ile doğrudan satış sektörü büyümesine devam etmektedir ve sektör memnuniyet oranı %80 olarak belirlenmiştir.

Daha bir çok bağımsız girişimci yaratacak olan doğrudan satış sektörü gelecek için pozitif görüşlere sahiptir.

8. Sektörün ekonomiye katkıları
Doğrudan satış : Avrupa Ekonomisine katkıda bulunan sektör

 • Avrupa da 1000 den fazla şirket ve 20 milyar Euro . satış cirosu ile sektör büyümeye devam etmektedir.
 • Bu şirketlerden bir çoğu faaliyet gösterdikleri yerlerde güçlü ve güvenilir şirketler olup 5 milyar Eurodan fazla miktarda vergi ödeyerek ekonomiye katkılarını sürdürmekte olan şirketlerdir.
 • 9 milyondan fazla doğrudan satışcıya kazanç fırsatı sunmaktadırlar.
 • 50,000 den fazla sayıda kişiyi idari kadrolarında, üretim, pazarlama, lojistik ve benzeri bölümlerinde görevlendirmektedir.
 • Ürünlerin % 78’si Avrupa menşeli ürünlerdir.

9. Yeni ve yenilikçi ürünlerin dağıtımında rekabetçi satış kanalları

Doğrudan satış global markaların dağıtımında diğer satış kanallarnı tamamlamaktadır.

 • Büyük endüstriyel gruplar doğrudan satış şirketlerine yatırım yaparak veya ürünlerini dağıtmada doğrudan satışı alternatif satış kanalı olarak seçerek aktivitelerini değiştirmişlerdir. (L’Oréal, The Virgin Group, Unilever, Bertelsmann, Yves Rocher, etc)
 • Doğrudan satış şirketlere, yenilikçi ve özellikli olan, henüz mağazalarda yer almayan ürünlerini dağıtma fırsatını ve geleneksel perakende mağazalarda yer almak için gerekli tanıtım ve büyük promosyonlar ile rekabet etme gücü olmayan şirketlere ürünlerini sunma fırsatını vermektedir.
 • Aynı zamanda pazarlama ürünlerine tüketiciye ulaşma yolunda marka olma konusunda da yardımcı olmaktadır.

10. Sosyal Uyum
Doğrudan satış kırsal ve kentsel bölgelerde daha geniş sosyal uyum sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 • Doğrudan satışın doğası yüz yüze satıştır ve doğrudan satışcılar ile müşteriler arasında kişisel ürün tavsiyesi oldukça yaygındır.
 • Parti düzenleyerek satış yapmak sosyal olarak uygun karşılanmaktadır ve doğrudan satışcıların %34’ü bu yöntemi kullanmaktadır. Özellikle kırsal bölgeler gibi sosyal iletişim ağının etkin olduğu bölgelerde bu yöntem gelişmektedir (%39).
 • Doğrudan satışın büyük alışveriş merkezleri ve süpermarketlere karşı esnek alternatif olarak faaliyet göstermekte olduğu kentsel bölgelerdeki uygulanma oranı ise % 66’dır.

You Might Also Like